Øvrige tidligere miljø-arrangementer

hvor FA21 ikke var arrangør

2023

Stor gratis kagebuffet samt oplæg om træer, skov og CO2

Invitation fra Miljørådet til alle borgere

Stor gratis kagebuffet samtoplæg om træer, skov og CO2


Bliv klogere på træer, skov og kulstofbinding onsdag den 19. april kl. 19.00 på Furesø Rådhus, hvor Danmarks førende kapacitet på området, Thomas Nord-Larsen,  kom hele vejen rundt om emnet.


Mødet var velbesøgt og der var mange kager. Når der er skrevet et referat af mødet, så kommer det her.



Grøn fællesspisning

Fredag d. 31. marts kl. 17-19 v/Klimabevægelsen.

Stavnholtskolen, skolekøkkenet. 

Se Furesø Avis: 15/3 side 20; eller 22. marts side 13.

VILD HAVE -hvordan gør man?


Dette foredrag var tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.30 - 21

Det er i Annexgården, Skandrup Allé 7, Hareskovby.

Her kan du høre Kenn Römer-Bruhn fortælle om sin egne erfaringer fra sin 13.000 kvm store have i Hjortespring.

Drømmer du om at skabe en vild have med øget biodiversitet, hvor du med forskellige planter kan tiltrække flere insekter, småkryb og fugle, og vil du gerne skabe rum i haven, der samtidig giver plads til mikro-liv ? Så er dette foredrag et tilbud for dig - helt gratis, men med tilmelding!


Tilmelding til Karin Mathiesen,lama72@outlook.dk




En grønnere og mere bæredygtig bymidte


Den 23. marts 2023 kl. 16.30 – 18

afholdes der borgermøde på Rådhuset: ”En grønnere og mere bæredygtig bymidte” med en workshop. Alle borgere kan deltage. FA21s interesse drejer sig om at bevare Hareskovhvile som et 'Fyrtårn for grøn omstilling'.

Fra kommunens side er det dog de fremtidige planer for hele Værløse bymidte, som borgerne kan ytre sig om. Man kan se mere og tilmelde sig her:

https://www.furesoe.dk/vaer-med/byudvikling/vaerloese-bymidte/


Denne ny udviklingsplan for Bymidten i Værløse kan få store konsekvenser for den gamle bygning ”Hareskovhvile”,hvor blandt andre FA21 har visioner om at der oprettes et fyrtårn for grøn omstilling.

Iflg. borgmester Ole Bondo Christensen er der derimod sat et arkitektfirma på den opgave, at give et forslag om at bygge boliger på stedet hvor ”Hareskovhvile” ligger. Huset, der er erklæret bevaringsværdigt, skal i så tilfælde rives ned. Det sidste af de gamle huse fra tiden før Bymidten blev bygget. Men der er heldigvis også kræfter, der mener noget andet. Vi synes det er værd at komme og deltage 23. marts og give sin mening til kende på dette møde. Der er rigtig mange frivillige, som arbejder for grøn omstilling i vores kommune, og kommunen bør prioritere, at de har et sted at samles, arbejde og udveksle ideer.


Denne side er ajourført d. 29/8-2023

Let's Talk

Schedule a free consultation.