Furesø Kommunes nye planer.

Miljøforeningen Furesø Agenda 21 arbejder aktivt med høringssvar til Furesø Kommunens mange nye planer, aktuelt 2030-Planen for Grøn omstilling.


garden
garden
KirkeVærløseIMG_20200923_170314
KirkeVærløseIMG_20200923_170314
Bestyrelsesmøde i Kirke Værløse. D. 23/9-20.


Kære FA21-medlemmer og andre miljøinteresserede,


FA21s har afholdt den ordinære generalforsamling 2021  -

på et videomøde i Zoom onsdag 14. april kl. 19.30


Alle var velkomne til at deltage, men det var kun kontingent-betalende medlemmer, som havde stemmeret på mødet.

Vedtægterne - og dermed dagsordenen findes let på vores hjemmeside, www.fa21.dk - den har fået nyt udseende, men indeholder det samme som før. Under overskriften 'Mere' fremkommer 'Vedtægter'.


Samtidig anmoder jeg om indbetaling af kontingent for 2021 -UNDTAGEN fra de af jer, som allerede har betalt (for 2020)

Dette kan gøres ved at overføre 50 kr., enten via

MobilePay til 53 53 85 86 (kasserer Birgit Troen)  eller ved bankoverførsel til Lån og Spar Bank, reg. 0400 konto 4017 4886 611.


Bestyrelsens forslag om at corona-året 2020 bliver betragtet som kontingentfrit blev vedtaget. Det betyder, at alle betalte 2020-kontingenter automatisk vil blive indregnet som et 2021-kontingent.


Når referatet er skrevet og godkendt, så kommer det her på hjemmesiden under "Generalforsamling".