Bliv Medlem
På generalforsamlingen 25/4 2024 blev kontingentet for 2024 fastholdt til 75 kr., Vi ønsker, at så mange borgere som muligt fastholder deres medlemskab og på denne måde signalerer, at de understøtter foreningens miljøarbejde for grøn omstilling.


Kontingentet indbetales på konto i

Lån & Spar Bank: 0400 4017486611


Der er plads til flere aktive medlemmer i Furesø Agenda 21 Forening. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet for en bæredygtig fremtid?
Så kontakt:

Formand Jane Lindum,
tlf. 61655547
mailto: janelindum@gmail.comSe evt. Den grønne guides hjemmeside:
https://www.furesoe.dk/borger/miljoe-og-natur/groen-guide/

Lokal Agenda 21 – Lokal hva’forno’et??'

Af Ulrick Moos januar 2020

En ny generation - anført af en 16-årig svensk skolepige - har på få måneder sat klima og bæredygtig udvikling øverst på den verdenspolitiske dagsorden. Klimafodslæbende partier blev således halveret ved vores seneste folketingsvalg, og en ny klimaplan med ambitiøst 70 % CO2 reduktionsmål i 2030 har efter valget set dagens Lys. Flot nok med en rammeplan, men nu skal der kød på. Her kommer ”Lokal Agenda 21” ind i billedet som en oplagt motor, men ak! spørger man folk på gaden, hvad Lokal Agenda 21 er for noget, vil nok højst et par procent kunne svare korrekt.


Lokal Agenda 21 er FN’s strategi for en bæredygtig udvikling af kloden i det 21. århundrede, og ordet ”Lokal”understreger den afgørende pointe, nemlig at græsrødderne - borgerne, foreninger, virksomheder m.v. - skal være udfarende, ideskabende og samtidig være klar til at spille med på kommunens miljø- og klimaplaner. Den danske planlov pålægger allerede i dag kommunerne at have en skriftlig Lokal Agenda 21-strategi med inddragelse af borgerne. Det har Furesø Kommune da også, men kendskabet hertil uden for rådhuset er desværre begrænset. Med de nye politiske signaler er tiden inde til at give samspillet mellem kommunen og borgerne, ikke mindst foreningerne, et løft. Lad mig som bestyrelsesmedlem af Foreningen Furesø Agenda 21 fremsætte nogle konkrete forslag til, hvem og hvad der kunne bidrage:


A. Til kommunens foreninger (grundejerforeninger, erhvervsforeninger, idrætsforeninger m.m.):


Alle foreninger har vedtægter med formålsangivelse. Hvorfor ikke som en helt naturlig ting indtænke bæredygtighed i foreningens hovedaktiviteter? Og hvorfor ikke lade dette komme til udtryk i foreningens vedtægter, så det bliver lidt mere forpligtende. En standardformulering, der kan tilpasses den enkelte forening, følger her:

'”Foreningen vil være en aktiv medspiller i Furesø Kommunes Lokal Agenda 21 strategi for en bæredygtig udvikling. Foreningen kan derfor igangsætte og/eller medvirke i projekter til forbedring af bl.a. klima, ressourceforbrug (energi, vand, affald, genbrug), forgrønning af lokalområdet, giftfrie haver, biodiversitet, trafikbelastning og -sikkerhed samt støjbekæmpelse.” '


B. Til Furesø Kommune:


* Få genetableret den gamle byttecentral på genbrugsstationen.
* Inviter til guidede ture, der viser alle processer i myndighedernes håndtering af affald og vand
* Faciliter kildesortering i lokalområderne (dialog, fleksible løsninger, praktisk assistance)
* Faciliter isolering af huse og brug af solvarme, varmepumper m.v.
* Faciliter lokale torvedage for landbrugsprodukter og loppemarked


Foreningen Furesø Agenda 21 bistår borgerinitiativer på området med råd og dåd - seneste initiativ var initiativ og bistand til etablering af en Repair Café i kommunen.

Denne side er redigeret d. 28. april 2024.