Tips til en grøn have


Sådan kan man forene klimasikring med et vildtbed 


Med det vilde vejr vi har nu, kan man blive nervøs for, om en omgang monsterregn lige vil lande på ens parcel og trænge ind i huset.

Dette er især et problem, hvis man har vinduer ned til gulv og direkte adgang til en terrasse, der ligger næsten i jordhøjde.


Løsningen kan være, at terrassen får lov at skråne let ud mod haven og der graves en fordybning uden for din terrasse. Men sådan en fordybning kan nemt se malplaceret ud, og løsningen på dette er et dejligt nedsænket blomsterbed.


Billederne viser et rundt vildtbed på 6 meter i diameter.

Vildtbedet er lagt i det, der før var græsplæne, lige uden for en terrasse i kælderniveau.


Sådan blev vildtbedet lavet:  • Først blev der til bedet afmærket en cirkel med radius 3 m.

  • Dernæst blev græsset i cirklen gravet væk, ned til ca. 5 cm´s dybde. 

  • Så blev jorden nedenunder gravet op, idet lerjorden blev lagt for sig.Der var et område på ca. 5 kvm., hvor jorden var meget leret, her blev jorden fjernet ned til ca 1 m´s. dybde.


Idet øvrige bedområde blev der gravet ca. 50 cm muld af og lagt til side.

I vores have var vi så heldige, at der under mulden var bakkesand.   • Det gravede hul blev nu jævnet ud til et skålformet hul, og til sidst blev den opgravede muld fordelt over hele området. 

  • Bedet blev kantet dels med fliser, dels med stykker af tykke grene.

  • Indkøbte poser af vilde blomster blev strøet ud, og så var bedet færdigt!Bedet passer sig selv - vi har dog fjernet nyt græs og padderokker fra bedet.


Hvor dybt bedet skal være afhænger selvfølgelig af, hvor meget regn, området kan risikere at modtage ved et skybrud. 


Vi var heldige at have sand i undergrunden, så vores regnvandsbed endte med at blive ca. 40 cm dybt i midten af bedet.


Birgit Troen, september 2023