FA21 og GDPR , persondataloven

I FA21 tager vi GDPR reglerne alvorligt. Vi videregiver hverken oplysninger om medlemmernes navne, adresser eller kontonummer til andre.

GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige for en lille forening som vores at gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders og foreningers beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne og foreningerne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.


Læs mere på internettet f.eks. her:

https://gdpr.dk/