Formål

Furesø Agenda 21 Forening (FA21) har til formål at fremme den bæredygtige udvikling i Furesø Kommune og virke for et bredt samarbejde til gavn for miljøet.


FA21 er etableret på baggrund af aftalen om Lokal Agenda 21, som Danmark underskrev på FN’s konference for miljø og udvikling i Rio i 1992.

Foreningen blev dannet i 2007 som en sammenslutning af Værløse Agenda 21 og Det Grønne Råd fra Farum.

Medlemmer af FA21 er aktive i mange forskellige projekter, som f.eks:

Agenda 21
Trafik
Vand
Affald og genbrug
Grønne Indkøb
Energi
Bæredygtig byudvikling
Natur
Et personligt medlemskab koster
kun kr. 50,- om året.


FA21 arbejder sammen med og støtter Den Grønne Guide i hendes arbejde med borgerrettet miljøarbejde. Vi vil derfor være at finde på diverse miljøarrangementer som fx miljødage, Høstmarkedet og julemarkeder.

I FA21 er der lagt op til et borgersamarbejde til gavn for miljøet. Vi har brug for alle gode kræfter fra miljøinteresserede borgere i Furesø Kommune. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af foreningen.