Tidligere arrangementer

Miljøforeningen Furesø Agenda 21 har i gennem årene  indbud til foredrag om en lang række relevandte emner.

Fremtidens fødevarer.

Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 19.30 som video-foredrag via 'Google Meet'.


Det var første gang FA21 forsøgte sig med et virtuelt møde. Og det var vi tvungne til pga. skærpede corona restriktioner. Bortset fra nogle mindre udfordringer med mikrofoner, så forløb mødet godt. Der var tilmeldt 18 PC'er, men der sad 2 personer bag flere af skærmene, så vi var ca. 24 deltagere i alt.


Fremtidens fødevarer.

  • Hvorfor og hvordan vil fødevarer ændre sig over de næste årtier?

  • Kan man i fremtiden lave en ’veganerbøf’, der ligner og smager som nutidens ribeye steak?

  • Den videnskabelige baggrund for ændringerne (klima m.m.) samt etiske overvejelser.

  • Hvordan påvirker det dig og din familie allerede de kommende 5-10 år?

Det er spørgsmål som disse, Anna Haldrup, institutleder på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet besvarede. Hun forsker i, hvordan man udvikler fremtidens fødevarer baseret på nye proteiner, som f.eks. fermenterede planteprodukter, mikroalger, tang og brug af ’rester’ fra fødevareproduktionen, f.eks. mask fra ølproduktion. Og hun er helt klar over, at produkterne skal kunne sælges og spises! Derfor forskes også i forbrugeradfærd og smag.


Hvis du er interesseret i at se de slides, som Anna Haldrup brugte under mødet, er du velkommen til at skrive en mail til:  Jane Lindum, formand for FA 21.

Tlf. 61655547.

Mail: janelindum@gmail.com




Klimaforandringerne onsdag den 9. oktober  2019


Miljørådets åbne møde i oktober, hvor meteorolog Jesper Theilgaard vil fortælle om klimaets tilstand.
Videresend gerne invitationen til alle medlemmer, medtag i nyhedsbreve, læg den på web, Facebook eller lignende.
Alle er meget velkomne.

Klimaets tilstand ved meteorolog Jesper Theilgaard

Miljørådet i Furesø Kommune inviterer til gratis møde om klimaforandringerne onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Teatersalen i Farum Kulturhus.

Det er gået op for de fleste, at vejret har ændret sig voldsomt over hele kloden. Selv i Danmark. Det mærker vi også i Furesø Kommune. Vejret opfører sig ikke længere, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de seneste års talrige lokale oversvømmelser om. Varsler om skybrud er ikke længere usædvanlige, men er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret.
Fra udlandet hører vi om voldsom tørke, oversvømmelser og en natur under stærkt. pres,

Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå dem.
Med Jesper Theilgaards baggrund som meteorolog gennem mere end 40 år, ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket.

Jesper Theilgaard vil give et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand. Han kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den? Og kan vi hver især selv gøre noget?

Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og få svar fra Jesper Theilgaard.

Med venlig hilsen
MILJØRÅDET I FURESØ KOMMUNE



Vores lokale reparationscafé,

Anden gang var lørdag d. 26. oktober 2019. Det var en endnu større succes. Der kom 36 opgaver ind. Der var mange forskellige opgaver. F. eks. trøjer og bukser, der skulle sys. Juletog og hækkeklippere, der skulle repareres. CD, DVD-afspillere og båndoptagere med dårlige drivremme. Grammofon med dårligt batteri. Kunderne kom ikke kun fra Furesø Kommune, men også fra vores nabokommuner.

Vores lokale reparationscafé slog dørene op for første gang lørdag d. 28. september kl. 11 – 13 i Satellitten, Værløse. Det var en stor succes.

De 6 -7 frivillige reparatører var passende travlt beskæftiget med dagens i alt 17 indleverede opgaver, og det summede af liv på en rigtig hyggelig måde. Imens man sad og ventede, kunne man tage kaffe, te og kage – og hjemmebagte boller
Kun 3 ting måtte blankt afvises, alle fordi de simpelthen ikke kunne skilles ad: En Butler kaffemaskine, en Kenwood køkkenmaskine og en Nespresso-kaffemaskine fra Kina. Ledningsoptrækket i en Miele-støvsuger kunne desværre kun delvis forbedres, men stort set resten af opgaverne skabte glade ejere der gik hjem med deres Electrolux-støvsuger, 3 par bukser, en jakke, der fik ny lynlås, en kaffekværn der blev loddet og nu fungerer igen og 2 jersey-bluser, der fik professionel hjælp.
En tredjedel af opgaverne må foreløbig vente, men også i alle disse tilfælde forlod ejerne stedet med et tilfreds smil, fordi reparatørerne kunne konstatere hvilke helt præcise reservedele, som ejerne selv må skaffe til næste gang for at deres apparater kan komme til at fungere igen: en drivrem er ikke bare en drivrem! - det gjaldt for eksempel en VHS-afspiller og en SONY-båndoptager og en B&O-båndoptager. Endelig blev der arbejdet intenst på en Controler til en X-box: Det lykkedes fint at reparere den tydeligste fejl, men derefter stod det klart at batteriet havde ligget ubrugt i maskinen for længe, så det havde ødelagt printpladen, ærgerligt! En rigtig god idé at fjerne batterierne til alt vores elektroniske grej!
Alle opgaverne blev vejet, og på de 3 timer lykkedes det at redde 59 kg affald – her er dog medregnet de maskiner, som afventer rigtige reservedele.
Arrangørerne fra Miljøpunktet og miljøforeningen Furesø Agenda 21 var i positiv snak med alle, også flere interesserede besøgende fra helt andre kommuner som havde hørt morgenens radiospot i P4 kl. 7.30
Vi gentager succesen lørdag 26/10 og 30/11, så bare kom an!
Jane Lindum FA21




Fredag d. 6. september kl. 14 - 18 Kommer organisationen
"Danmark for målene" på Værløse Bymidte
Emne: Energi
Her kan du lære en masse om FNs verdensmål og samtidig vil der være mange lokale aktiviteter og boder.
FN's Verdensmål Hér kan du læse om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Flere vilde haver i Furesø kommune!
En inspirationsaften onsdag 24. april 2019 kl. 19.30 i din lokale miljøforening Furesø Agenda 21.
Bagefter indbød FA21 til en kort generalforsamling og en forfriskning.
Det foregik på Rådhuset i Værløse, Bryllupssalen. Inviter meget gerne venner og dine naboer i grundejerforeningen til at være med – det drejer sig om at skabe flere haver med mere værdifuld natur.

Jo flere vi er, desto bedre. Det var gratis at deltage,

Haver kan, uanset størrelse, rumme et rigt plante- og dyreliv, og din have har også potentialet for at blive fuld af summende insekter, livlige småfugle og puslende pindsvin, hvis du giver plads.
Du kan gøre en stor forskel for den trængte mangfoldige natur. Ikke mindst, hvis du kan inspirere dine naboer til at være med.
Biolog og naturhaveentusiast Rikke Milbak leverer et levende foredrag om de vigtigste principper for en naturrig have. Det er simple og helt praktiske tiltag, som alle haveejere kan inspireres af.



Om Rikke Milbak – www.rikkemilbak.dk
Har siden 2016 beskæftiget sig indgående med formidling om havernes natur, og deltaget aktivt i Vild Med Vilje-bevægelsen.
I 2017 fortalte hun i DR1-radioprogrammet Natursyn og i TV2 Lorry´s Naturen Nu om indsatser for mere natur i haverne. I 2018 modtog hun Bydelsprisen i Brønshøj-Husum for sit inspirerende lokale arbejde i Københavns nordvestlige villakvarterer.


Vandets Dag søndag den 24. marts 2019

kl. 10-12 på Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79 Kl. 13-15 på Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75


På programmet var bl.a.:

- Aflever din sprøjtegift og få til gengæld tre bunddækkeplanter og en fliserenser, som kan hjælpe i kampen mod ukrudtet.

- Få gratis kompostorme med hjem til havens kompost.

- Få en gratis goodiebag (så længe lager haves).

- Deltag i quizzer og konkurrencer (mest for børn).

- Få gode tip til havepleje og find inspiration til en nemmere og vildere have.

- Bliv klogere på grundvandet og på, hvordan du passer på det.

Det er Furesø Kommune, Furesø Vandforsyning, genbrugsstationerne, Danmarks Naturfredningsforeningen og den grønne guide der står bag arrangementet



Naturvandring i Værløse Vest søndag 9. september 2019 10.00 – 12.30

Mødestedet er P-pladsen ved Hjortøgård og turen foregår herfra mod Søndersø, ikke altid på stier.
Hvilke planter har overlevet denne hede sommer – og kender du lokalområdets buske og træer ?
Anna Bodil Hald fortæller, og du bliver dus med sensommerens natur.

Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Hjortøgård og Værløse Naturgruppe.




Høslæt med le onsdag 12. september 2018 om formiddagen kl. 9.30 – ca. 12
Nogle af jer vil måske være interesseret i at lære at slå græs med le – uden motorlarm og brug af benzin. Man hører derimod fuglene synge uforstyrret, og er med til at fremme mangfoldigheden af god flora. FA21 arrangerer i år sammen Værløse Naturgruppe et 'efterslæt' onsdag 12. september – men det er om formiddagen kl. 9.30 – indtil ca. 12, afhængigt af hvor mange der dukker op fra vores gruppe af høslæt-entusiaster – og afhængigt af, hvor meget der er nået at vokse frem, siden vi slog græsset 17. maj. Denne naturplejeaktivitet foregår altid på en bestemt eng sydøst for Søndersø, som man passerer, når man går rundt om søen. Skriv tilbage til Jane, hvis du vil være med – der er mulighed for at fremskaffe en låne-le, og vi instruerer gerne, så du ikke får ondt i ryggen eller andre steder!
Hvis du er interesseret i at være med i år, er du velkommen til at melde det til formanden - gerne på denne adresse: Jane Lindum:
festjane@gmail.com

P-pladser nås fra vejene: Ballerupvej, Jonstrupvangvej og Sandet. Herfra må man gå eller cykle til området med høslæt, da stedet ikke kan nås per bil!!

Arrangører: Værløse Naturgruppe, Furesø Agenda 21 og DN ’Giv naturen en hånd’.

Medbring: Passende tøj og fodtøj, arbejdshandsker, vand og andre drikkevarer.

Det er gratis at deltage i kurset. Alle er velkomne.


Jubilæums Høstmarked
Skolelandbruget, Stavnsholtvej 171 i Farum
Søndag den 19. august 2018 kl. 10-14




I anledning af Høstmarkedets 20 års jubilæum har vi udvidet programmet, så der nu vil være mere musik, pattegris over bål, tale ved borgmesteren med mere.


Men du kan selvfølgelig som altid også besøge boderne, prøve børneaktiviteterne,
klappe dyrene og nyd den ægte markedsstemning.
Du kan købe alt fra økologiske grøntsager til honning og syltetøj, pileflet, uldsutsko og meget meget mere.


Og du kan købe mad, øl og sodavand eller kage og kaffe, som du kan nyde til hyggelig musik. Der er ikke p-pladser ved Skolelandbruget, så snup cyklen eller tag bussen.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Skolelandbruget.


Høstmarkedet er arrangeret af Skolelandbruget, miljøforeningen Furesø Agenda 21 og den grønne guide.


Yderligere oplysninger hos: Skolelandbruget tlf. 7235 8200 eller den grønne guide tlf. 7216 4120


Grøn omstilling: Debatmøde
samt efterfølgende generalforsamling 2018

– sådan vil vi forme fremtiden i vores kommune!
Der er nye kommunale kræfter, der vil hjælpe os:
- Lene Munch-Petersen, ny formand (S) for det
politiske udvalg Natur, miljø og grøn omstilling og
- Claus Torp, ny by- og kulturdirektør i Furesø
Kommune
Kom og mød begge disse kapaciteter, når de holder oplæg
til Miljøforeningens generalforsamling:
Onsdag 18. april 2018 kl. 19.30
på Furesø Rådhus, Stiager 2, Værløse


16/9-17: Miljødag – Byt og sylt fra din økohave. Farum Bytorv kl. 10-13



Invitation til ÅBENT MILJØRÅDSMØDE
tirsdag den 19. september 2017 kl. 19 - 21.30,
Teatersalen, Farum Kulturhus


Emner: • Valg af 3 repræsentanter til Miljørådet.
• Vores Grundvand samt håndteringen af
forureningerne og afværgeforanstaltningerne
på Flyvestation Værløse, Sydlejren

Indleder: Walter Brüsch, tidligere chef for GEUS,
Statens Geologiske Undersøgelser, nu DN

Kom og mød chefer fra bl.a. Statens Ejendomsselskab
Freia A/S, Furesø Kommune og Furesø's politikere.

Hvem skal have ansvaret?
Skal "Forsvaret" eller skal de
"430 nye familier i vores Kommune"
have ansvaret og betale for
Forsvarets forureninger i de næste 100 år ?


MILJØRÅDET i Furesø Kommune består af
• Furesø Industri • Furesø Erhvervsforening • Miljøforeningen Agenda 21 •
• Danmarks Naturfredningsforening • Friluftsrådet, Storkøbenhavn Nord •
• Nordsjællands Landboforening • Danske Handicaporganisationer •
• Furesø By og Land • Lokalsamfundenes Samvirke •
• 3 Lokalt valgte borgere, for 2 år ad gangen •


Hvad sker der med mit affald?
Dette møde er blevet udsat, pga. for få tilmeldinger. Der er endnu ikke fastsat ny dato.


Har du ofte undret dig over, hvad der egentlig bliver af dine konservesdåser, plastikbakker og kartoffelskræller, når du har sorteret dem og smidt dem i de rette skraldespande?

Det kan du få svar på nu! Kom og hør konsulent Daniel Lynge Hansen fra Vestforbrænding fortælle om affaldets vej fra skraldespand til nye produkter, når Miljøforeningen Furesø Agenda 21 inviterer alle interesserede til

Affaldsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19-20.30 i cafeområdet i Galaksen i Værløse.
Du vil også kunne få svar på:
- Hvorfor skal jeg sortere?
- Nytter det noget?
- Bliver det hele ikke bare blandet sammen alligevel?
- Hvor rent skal mit affald være for at kunne genbruges?
- Hvor bliver affaldet kørt hen?
- Hvad gør jeg med sammensatte produkter?
Og alle andre mulige spørgsmål, du måtte have om affaldssortering og affaldets vej*
Mødet er gratis, dog er tilmelding (senest dagen før) til:
festjane@gmail.com
nødvendig af hensyn til let forplejning.
Arrangører: Miljøforeningen Furesø Agenda 21 og den grønne guide.

*Specifikke spørgsmål om affaldsordningen i Furesø Kommune behandles altså ikke på mødet, men skal stilles direkte til Vestforbrænding på telefon 70 25 70 60.

Fælles invitation fra Miljørådet i Furesø + Furesø Agenda 21:

Invitation til Åbent Miljømøde, mandag den 13. juni 2016 kl. 19.30-21.45
Kulturhuset Galaksen, lokale "Orbit", Bymidten 48, Værløse


Miljørådet i Furesø Kommune afholder åbent miljømøde om ”Grøn omstilling i Furesø Kommune” under titlen:
”Grøn omstilling er ikke kun Affaldssortering”.


I fortsættelse af den voldsomme debat om starten på den vidtgående affaldssortering, som kommunen netop har igangsat - for foreløbig enfamiliehuse - har Miljørådet i Furesø Kommune følt, at en åben diskussion om hele den grønne omstilling, lige nu er på sin plads. Derfor inviterer vi alle interesserede borgere og politikere til et spændende møde
Miljørådet har inviteret Søren Nors Nielsen, en af Danmarks førende eksperter, forsker ved Aalborg Universitet i København og Mittuniversitetet i Östersund, til at indlede mødet om ”Grundlaget for en grøn omstilling i Furesø kommune”.
Hvilke konkrete handlinger skal det til for at opnå bæredygtighed.
Hvordan kan jeg selv bidrage?
Hvordan kommer vi over hindringerne ?

Kan vi styrke strukturer, der kan forene kræfterne og opnå et fornuftigt debatklima mellem de samfundsgrupper, der ser nødvendigheden af at styre udviklingen i Furesø i en bæredygtig retning: borgerne, kommunen, håndværkerne, de lokale fødevareproducenter, erhvervsforeningen, industriforeningen o.s.v. - kort sagt os alle.

Se programmet på kommunens hjemmeside.

Af underemner kan nævnes:
Vi vil gerne have fokus på Furesø Kommunes muligheder og de lokale, særlige udfordringer.
Hvad er plus og minus i den politik som man driver i Furesø Kommune ?
Hvordan engageres de lokale virksomheder til at omstille grønt – og kan man få virksomhederne til at samarbejde ved at specialisere sig ?
Hvordan får man borgerne til at skifte til grøn energi ?
Spørgsmål om at spare og forbruge mindre, selv om det er en hindring for fri erhvervsudvikling.
Fokus på genbrug - samt begrænsning af spild og udslip af giftige stoffer.

Mange hilsener – Ingvar Frier

Formand: Ingvar Frier – Paltholmterrasserne 55 E – 3520 Farum – 29 45 33 78 – frier@12move.dk