Furesø Kommunes nye planer.

Miljøforeningen Furesø Agenda 21 arbejder aktivt med høringssvar til Furesø Kommunens mange nye planer, aktuelt 2030-Planen for Grøn omstilling.

FA21 samarbejder med kommunen om den kommende kommuneplan 2021. Det gør vi ved at give input til Miljørådet, der skriver høringssvar til det kommunale oplæg.