Kalender

Alle kan deltage, både medlemmer og ikke-medlemmer.


Andre arrangementer:16/9: Miljødag – Byt og sylt fra din økohave. Farum Bytorv kl. 10-13

Invitation til ÅBENT MILJØRÅDSMØDE


tirsdag den 19. september kl. 19 - 21.30,
Teatersalen, Farum Kulturhus


Emner: • Valg af 3 repræsentanter til Miljørådet.
• Vores Grundvand samt håndteringen af
forureningerne og afværgeforanstaltningerne
på Flyvestation Værløse, Sydlejren


Indleder: Walter Brüsch, tidligere chef for GEUS,
Statens Geologiske Undersøgelser, nu DN


Kom og mød chefer fra bl.a. Statens Ejendomsselskab
Freia A/S, Furesø Kommune og Furesø's politikere.


Hvem skal have ansvaret?
Skal "Forsvaret" eller skal de
"430 nye familier i vores Kommune"
have ansvaret og betale for
Forsvarets forureninger i de næste 100 år ?MILJØRÅDET i Furesø Kommune består af
• Furesø Industri • Furesø Erhvervsforening • Miljøforeningen Agenda 21 •
• Danmarks Naturfredningsforening • Friluftsrådet, Storkøbenhavn Nord •
• Nordsjællands Landboforening • Danske Handicaporganisationer •
• Furesø By og Land • Lokalsamfundenes Samvirke •
• 3 Lokalt valgte borgere, for 2 år ad gangen •